'Allo 'Allo - The Rescue of Frau Kinkenrotten
(Season 5 Episode 01)