'Allo 'Allo - Fence Painting
(Season 6 Episode 06)