'Allo 'Allo - The Wooing of Widow Artois
(Season 2 Episode 02)